Sommige (borstvoedings-) deskundigen staan niet achter het advies om je baby overdag wakker te maken voor een voeding. Zo kan aangeraden worden om met name bij borstvoeding je baby pas te voeden wanneer je baby zich zelf meldt voor een voeding: Voeden op verzoek zonder enige sturing.

De gedachte achter voeden op verzoek zonder enige sturing is goed te volgen en werkt voor sommige ouders goed. Een deel hiervan loopt tegen slaapproblemen aan, maar neemt ze voor lief tijdens de babytijd. Een ander deel baalt van de slaapproblemen en probeert met behulp van informatie op websites en slaaphulp boeken alsnog de slaap van hun baby te verbeteren.

Tot slot is er nog een klein deel van de ouders dat uiteindelijk radeloos bij zorgverleners belandt. Dat deel neemt de laatste decennia in aantal toe. Naar mijn mening komt dat door het gemis van enige sturing in de voedingen en slaapjes van baby’s. Waar er vroeger te weinig aandacht was voor hechting en borstvoeding, is er nu te weinig aandacht ontstaan voor enige sturing

Wanneer je de informatie op deze website toepast, zal jij je baby de eerste vier weken na de geboorte zoveel als mogelijk wakker maken voor een voeding. Echter, langzamerhand neemt je baby het ritme van de voedingen over en is je baby minder slaperig overdag. Het aangeleerde ritme gaat over in het biologische ritme van je baby. Daardoor is je baby ook daadwerkelijk hongerig wanneer het tijd is voor een voeding. Er wordt dan recht gedaan aan het hongergevoel van je baby. Je weet goed wat je baby nodig heeft, zonder te hoeven twijfelen aan honger- of slaapsignalen die je baby wel of niet uitzendt

Het strikt op verzoek voeden wordt ook weleens als oplossing gezien voor het obesitas probleem in de Westerse wereld. Door je baby bij hongersignalen te voeden, zoveel als je baby wil, zou je recht doen aan het honger- en verzadigingsgevoel van je baby. Wat ik daar lastig aan vind, is dat het niet altijd even gemakkelijk is om te beoordelen of je baby daadwerkelijk honger heeft. Vaak zijn hongersignalen moeilijk te onderscheiden van slaapsignalen. De borst wordt daardoor regelmatig gebruikt als troostmiddel bij jammeren of huilen vlak voor het slapen gaan. Ik vraag mij af of het verstandig is als baby’s leren om voeding vooral als troostmiddel te beschouwen. We zien namelijk bij volwassenen met obesitas dat voedsel vaak wordt gebruikt om de stemming te verbeteren. Oftewel, als troostmiddel. Dit neemt niet weg dat een melkvoeding een heerlijk middel kan zijn om je baby af en toe mee te troosten. Wat mij betreft alleen niet de gehele dag door.

In Frankrijk, waar naar mijn mening juist veelal iets “te” strikt volgens een tijdsschema gevoed wordt, is het aantal mensen met obesitas relatief lager dan in de meeste Westerse landen. En dat terwijl de Fransen hun baby’s wel wakker maken voor een voeding en de voorgeschreven zes maanden borstvoeding vaak niet halen1.

In het obesitas vraagstuk spelen dus vele factoren een rol. De plaats van borstvoeding en de manier van borstvoeding geven is daarin nog lang niet duidelijk.

Als je baby helemaal zelf mag bepalen wanneer hij wil drinken, zowel overdag als in de nacht, is dat voor je melkproductie vaak inderdaad de meest ideale situatie. Het nadeel is echter dat je baby al snel vooral aan de borst komt grazen, oftewel kleine frequente slokjes melk komt drinken. In je kraamweek is dat gewenst. Daarna is de kans groot dat de borst niet goed wordt leeggedronken. Dat werkt uiteindelijk weer averechts op de duur en kwaliteit van de slaapjes van je baby.

‘Lekker slapen vanaf de geboorte’ biedt een alternatief voor voeden op verzoek zonder enige sturing. Er is ruimte om goed te kunnen inspelen op je melkproductie. Bovendien vind je op pagina 19 tips om dipjes in je productie te voorkomen.

  1. Pamela Druckerman. Oktober 2015. Franse kinderen gooien niet met eten.